Entries by Stine Holtedahl

Lei av unødvendig strømbruk?

LuxSave har utviklet et system som er enkelt og pålitelig, som gjør det lettere å bestemme når lysene skal tennes og slukkes. Alt dette kan enkelt styres fra din Hoopit-kalender.

Har du fått med deg kravet?

Det stilles i dag krav til politiattest for alle som utfører ansvars- eller tillitsbaserte oppgaver overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, innen norsk idrett.