Lysstyringssystem for idrettsanlegg

Er du lei av å få klager fra brukere som kommer til idrettsanlegg uten lys, fra naboer som klager over flomlys på kveldstid, av å få unødvendige høye strømkostnader, eller rett og slett ønsker bedre kontroll over lys-systemet på idrettsanlegget? LuxSave har nå utviklet et system som både er pålitelig og enkelt, som gjør det lettere å bestemme når lysene skal tennes og slukkes. Alt dette kan styres fra din Hoopit-kalender!

Hva er LuxSave lysstyring?

LuxSave lysstyring er et system stående av en styringsenhet som enkelt kan monteres i styringsskapet til idrettsanlegget. Én styringsenhet kan styre inntil tre stykk lyskretser. Tenning og slukking er brukerstyrt, og kan enkelt gjøres fra en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon, der flere brukere kan få rettigheter til å utføre endringene. En får da kontroll over når lyset skal skrus på og av, basert på ulike klokkeslett. Vi i Hoopit har nå bygget en integrasjon mot LuxSave som gir deg muligheten til å styre lysene i Hoopit-kalenderen din

Her er det også mulighet for å definere forskjellige belysninger for treninger og kamper. Dersom en ønsker å styre hele eller deler av lyset direkte fra anlegget, kan det også stilles inn til å bli styrt av sensorer eller brytere på egendefinerte tidspunkt. Dette gjør det mulig å kunne definere ulike klokkeslett hvor kunder kan benytte seg av anlegget, der en også kan garantere at lyset kun er på ved aktivitet. Dette vil være med på å redusere unødvendig belysning og strømbruk.

Systemet gjør det også mulig å automatisk styre lys for kamper i regi av Norsk Fotballforbund, slik at en slipper å legge dette inn manuelt i egen kalender.

Hvilke fordeler gir det idrettsklubben?

LuxSave lysstyring har flere fordeler knyttet til seg, her er noen av dem:

 • Reduserer kostnader. Her sparer du strøm i tillegg til at du forlenger levetiden til armaturer og lamper.
 • Enkelt å stille inn forskjellig belysning forskjellige hendelser. Eksempelvis kamp og trening.
 • Kan styres i Hoopit-kalenderen din. 
 • Full oversikt over når lyset blir skrudd av og på, og av hvem.
 • Styring kan skje av eksterne kalendere eller direkte fra LuxSave-systemet.
 • Passer både gamle og nye anlegg.
 • Kan enkelt monteres i styringsskapet til idrettsklubben, av en elektriker.

Høres dette interessant ut for din idrettsklubb? Ta kontakt!

Krav om politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med å optimalisere idrettstilbudene rundt om i landet. Arbeidet med å skape et trygt idrettssamfunn er i stort fokus, der man nå blir pålagt å fremvise politiattest dersom man skal utføre oppgaver som innebærer ansvars- og tillitsforhold overfor mindreårige, eller personer med utviklingshemming.

Hvem gjelder det for?

Ordningen omfatter alle som utfører ansvars- eller tillitsbaserte oppgaver overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, innen norsk idrett. Personer under 15 år, er ikke påkrevd dette. Det gjelder både de som har lønnet arbeid, og de som jobber frivillig, som blant annet omhandler trenere, lagledere eller instruktører. Dersom man er mellom 15 og 18 år må det legges ved fullmakt av foresatte. 

Søknadsprosedyren 

Dersom man er påkrevd å levere politiattest til idrettslaget, er en selv ansvarlig for å søke om dette til politiet. Dette kan gjøres elektronisk, så fremt at man er 18 år eller eldre. Det må foreligge en bekreftelse fra idrettslaget på behovet for politiattesten, for å kunne søke. Politiattesten må fremvises innen 3 måneder fra den ble utstedt. Dersom man får tildelt nye oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold skal man i utgangspunktet be om ny attest. Det er fremdeles ikke avklart om dette skal endres eller ikke. Politiet har ved flere anledninger ikke ønsket å gi ut ny politiattest dersom vedkommende har fått utdelt en tidligere, selv om nye oppgaver for idrettslaget har oppstått. 

Politiattest – steg for seg

 • Idrettslaget må velge ut en person som skal ta på seg hovedansvaret for oppgavene rundt politiattest.
 • Hovedansvarlig må konkretisere hvilke oppgaver som blir utført innad i idrettslaget, og hvilke som krever politiattest. 
 • Hovedansvarlig må lage en oversikt over alle personer som omfattes av ordningen, og sende ut skjemaet du finner nedenfor.  
 • Hovedansvarlig bør lage et godt system for registrering og oppfølging. Det skal inkludere:
  • Kontaktinformasjon til personer som er påkrevd politiattest.
  • Hvilke oppgaver/ funksjoner de har. 
  • Dato for når dette ble påkrevd. 
  • Dato for fremvisning. 

Under kan du finne søknadsskjema til politiattest.

Har du problemer med å få full oversikt over dine politiattester? Sjekk ut linken under.